Kursy nurkowania technicznego DSAT

Nurkowanie techniczne adresowane jest do wybranej grupy doświadczonych nurków pragnących przekroczyć standardowe limity czasu i głębokości, z zachowaniem własciwych procedur i zasad bezpieczeństwa, przy użyciu różnych mieszanek nitroksowych, trimiksowych i czystego tlenu.

DSAT – Diving Science And Technology jest jedną z największych światowych firm o charakterze badawczo rozwojowym, oferującą najnowszy system szkolenia nurków technicznych na świecie, stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu produktów i programów szkoleniowych.

TEC REC DEEP 40 DSAT

TEC REC DEEP 40 DSAT – Jeżeli jesteś zainteresowany nurkowaniem technicznym, ale nie spełniłeś wymagań wstępnych kursu Tec Rec Deep 50, możesz rozważyć udział w kursie Tec Rec Deep 40. Jest to pierwsza z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT i zawiera pierwsze cztery nurkowania tego kursu. Ponieważ jedno z tych nurkowań możesz wykonać w basenie, wielu nurków zaczyna od kursu Tec Rec Deep 40 w miesiącach zimowych, przygotowując się do nurkowań na wodach otwartych na wiosnę.
Na kursie Tec Rec Deep 40 DSAT nauczysz się: wykorzystywać komputerowe programy dekompresyjne do planowania i wykonywania nurkowań z dekompresją nie dłuższą niż 10 minut na głębokości nie przekraczającej 40 m., wykorzystywać jeden cylinder z gazem dekompresyjnym zawierającym maksymalnie 50 % tlenu (EANx50) dla zwiększenia konserwatyzmu podczas dekompresji.
Kurs Tec 40 kwalifikuje Cię na kurs Tec 45, a następnie Tec 50.
Sprzęt jaki będziesz wykorzystywał:
Wykorzystujesz sprzęt do nurkowań rekreacyjnych, z pewnymi dodatkami umożliwiającymi wykonanie nurkowania technicznego.
Materiały jakie będziesz potrzebował:
Podręcznik Equipment Set-up and Key Skills wideo na płycie DVD,Tabele planowania nurkowania”Check” listę
Wymagania do kursu:
PADI Advanced Open Water Diver lub równoważnycertyfikat
PADI Enriched Air Diver lub równoważnycertyfikat
PADI Deep Diver lub dowód na co najmniej 10 nurkowań na 30 metrówminimalny
wiek 18 lat
zalogowane minimum 30 nurkowań, z czego: 10 nitroksowych, 12 głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m, formularz medyczny podpisany przez lekarza

TEC REC DEEP 45 DESAT

TEC REC DEEP 45 DESAT –  Kurs Tec 45 zaczyna się w miejscu, w którym zakończył się kurs Tec 40 i przesuwa Twój trening nurka technicznego dalej i głębiej. To druga z trzech składowych pełnego kursu PADI Tec Deep Diver.
Czego się nauczysz?
Umiejętności, wyposażenia i planowania potrzebnego do nurkowania na maksymalnie 45 metrów.
Zzaplanować i wykonać pojedyncze lub powtórzeniowe nurkowania dekompresyjne używając jednego cylindra z EANx lub tlenem do przyspieszenia lub zwiększenia konserwatyzmu przystanków dekompresyjnych. bez ograniczeń czasu trwania dekompresji.
Przygotowywać i działać w przypadku przewidywalnych sytuacji awaryjnych.
Udoskonalać podstawowe umiejętności i procedury potrzebne Ci do głębszych technicznych nurkowań.

Wykorzystujesz podstawowy zestaw do nurkowań technicznych.

Materiały jakie będziesz potrzebował: Podręcznik, Equipment Set-up and Key Skills wideo na płycie DVD, Tabele planowania nurkowania, Check listę,

Wymagania: certyfikat PADI Rescue Diver, certyfikat PADI Tec 40 lub równoważny, zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego: 12 nitroksowych głębszych niż 18 m,6 głębszych niż 30 m, wiek 18 lat, formularz medyczny podpisany przez lekarza.

TEC REC DEEP 50 DSAT

TEC REC DEEP 50 DSAT – Kurs Tec 50 jest zakończeniem Twojego treningu jako pierwszego stopnia w karierze nurka technicznego, odsuwając w przeszłość limity nurkowania rekreacyjnego. Ten kurs zawiera w sobie oba poprzednie kursy DSAT tec 40 i DSAT Tec 45.
Czego się nauczysz?
– Wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów.
– Wykorzystywać nitroks i/lub tlen do dekompresji.
– Wykorzystywać komputerowe programy dekompresyjne do tworzenia własnych tabel nurkowych i do planowania nurkowań.
– Wykonywania technicznych nurkowań dekompresyjnych.
Sprzęt jaki potrzebujesz: Wyposażenie do nurkowań technicznych.
Materiały jakie będziesz potrzebował:Podręcznik, Equipment Set-up and Key Skills wideo na płycie DVD, Tabele planowania nurkowania, Check listę,
Wymagania: certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny, certyfikat PADI Tec 45 lub równoważny, zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego: 20 nitroksowych, 25 głębszych niż 18 m, conajmniej 20 głębszych niż 30 m., wiek 18 lat, formularz medyczny podpisany przez lekarza

TEC REC TRIMIX DSAT

TEC REC TRIMIX DSAT – Tec Rec Trimix DSAT to kurs nurkowania technicznego z użyciem trimixu jako gazu oddechowego. Poznasz na nim techniki nurkowań trimixowych, nauczymy Cię planowania i realizacji nurkowań dekompresyjnych do 75 m. Jest to poważny kurs, po którym wiele osób decyduje się na nurkowania ekstremalne, bijąc światowe rekordy głębokości. Po tym kursie najciekawsze wraki świata, na których mało kto był ze względu na głębokość na jakiej leżą (poniżej 50 m) stoją dla Ciebie otworem. Kurs składa się z teorii, zajęć wprowadzających na basenie oraz nurkowań na wodach otwartych. Zapewniamy podręcznik po polsku, tabele dekompresyjne oraz programy komputerowe do planowania nurkowań dekompresyjnych.

Zakresy nurkowania na trimiksie
Trimix jest stosowany od 40 metrów w jaskiniowych nurkowaniach technicznych lub o dużym stopniu komplikacji podwodnych zadań. Od głębokości 50 m trimix stosowany jest we wszystkich rodzajach środowiska nurkowego. Do 120 metrów nurkowanie na trimixie może być przeprowadzone przez pojedynczego nurka technicznego bez konieczności użycia zespołu nurków zabezpieczających.

Zalety nurkowania z trimixem.
Zaletami nurkowani na trimixie jest redukcja narkozy, redukcja toksyczności tlenowej oraz zmniejszenie oporów oddechowych.

TEC GAS BLENDER DSAT

TEC GAS BLENDER DSAT – Gas Blender Nitrox: kurs przeznaczony dla wszystkich osób pragnących samemu przygotowywać mieszanki nitroxowe w zakresie od 22% do 100% zawartości tlenu. Poznasz na nim wszystkie stosowane techniki mieszania nitroxu, techniki uzyskania czystości tlenowej Twojego sprzętu nurkowego oraz sposoby analizy gazów. Zapewnimy Ci podręcznik po Polsku oraz mieszałkę, sprężarkę, tlen oraz analizatory tlenu. Kurs ten idealnie uzupełni Twoją wiedzę i rozwiąże kwestie przygotowania i analizy gazów do kursów Tec Rec Deep DSAT.
Zakres kursu Gas Bender Nitrox obejmuje: Projektowanie mieszanki z użyciem programu DSAT Gas Mix Calculator, otrzymywanie wzbogaconego powietrza (Enriched Air) z dokładnością 1% mierzoną analizatorem tlenowym, stosując odpowiednie procedury bezpieczeństwa, zalety i wady różnych metod mieszania, wyjaśnienie potencjalnych zagrożeń związanych z operowaniem tlenem i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, wyjaśnienie i demonstracja kroków czyszczenia wyposażenia tlenowego takiego jak butle, reduktory, instalacje do mieszania metodą ciśnień parcjalnych oraz opis wymagań standardu oxygen service.