Kontakt

Ponieważ jesteśmy grupą zajawkowiczów i każdą wolną chwile spędzamy na realizowaniu swoich pasji, prosimy o wyrozumiałość w kontaktach z nami, jeśli nie odbieramy tel. to znaczy, ze pewnie jesteśmy pod wodą, w powietrzu albo na innym wyjeździe…prosimy o pozostawianie wiadomości, a zawsze się skontaktujemy.

SZKOŁA NURKOWANIA
NITROGEN NARCOSIS
UL. ZIELONA 8
90-418 ŁÓDŹ
TEL. KOM. 607 99 57 99 adres email: marcinnitrogen@gmail.com 

MARCIN – 607 99 57 99
KAMEL – 797 005 222

 

Firma Nitrogen Narcosis Marcin Baranowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Tytuł projektu: Utrzymanie działalności Nitrogen Narcosis w związku z utratą płynności finansowej spowodowanej przez COVID-19.
Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.
Dofinansowanie projektu z UE: 23535,33 PLN