Kursy podstawowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki zakres kursów od podstawowych do specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

„Nitrogen Narcosis” to szkoła z największym doświadczeniem, szkolimy od 1999 roku, najbardziej doświadczeni i profesjonalni instruktorzy , u nas nie musisz bać się o swoje bezpieczeństwo.

PADI OPEN WATER DIVER

Kurs podstawowy Open Water Diver (OWD) jest najpopularniejszym kursem PADI. Celem szkolenia OWD jest nabycie umiejętności i podstawowej wiedzy niezbędnych do przeprowadzania nurkowań do głębokości 18 metrów z partnerem. Uprawnienia te może uzyskać każda osoba, niezależnie od wieku i kondycji. Posiadanie uprawnień Open Water Diver daje możliwość bezpiecznego i komfortowego nurkowania w wybranym miejscu na świecie…To początek drogi w poważnej edukacji nurkowej. W trakcie tego szkolenia zdobędziesz podstawową wiedzę na temat nurkowania i nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci, po otrzymaniu certyfikatu, na samodzielne planowanie i wykonywanie nurkowań z partnerem. Zgodnie z filozofia PADI Dive today! nieomal od razu po zapisaniu sie na kurs będziesz mógł odbyć swoje pierwsze nurkowanie. Całe szkolenie składa się z 5 wykładów, 5 zajęć basenowych i 4 nurkowań w wodach otwartych. System edukacji oparty na samokształceniu i dążeniu do doskonałego wykonywania ćwiczeń przez ich powtarzanie zapewni Ci zdobycie dobrze ugruntowanej wiedzy i umiejętności przed otrzymaniem certyfikatu. Po ukończeniu OWD z pewnością będziesz chciał kontynuować przygodę z nurkowaniem, uczestnicząc w wybranych zgodnie z zainteresowaniami kursach specjalizacyjnych i w programie Advanced Open Water Diver. Pamiętaj, że aby przystąpić do OWD musisz mieć skończone co najmniej 10 lat.

PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER

PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER – kontynuacja przygody z nurkowaniem, Na tym kursie zdobędziesz doświadczenie oraz udoskonalisz swoje techniki nurkowe…. Jesteś już nurkiem. Masz podstawową wiedzę o środowisku wodnym, pozwala Ci ona na swobodne i bezpieczne nurkowanie. Ale Ty przecież chcesz się rozwijać, poszerzenie horyzontów było bodźcem, który związał Cię z nurkowaniem. AOWD to naturalny, logiczny sposób na solidne wkroczenie w podwodny świat. Mniej tu teorii, więcej nurkowania w czasie kursu odbędziesz nurkowanie głebokie na 30 metrów, nauczysz się podstaw nawigacji podwodnej oraz odbędziesz trzy dowolnie wybrane nurkowania, np. nurkowanie nocne, poszukiwania – wydobywania, czy fotografie podwodną. Ponieważ wiesz już jak nurkować, kurs ten przyniesie Ci wiele satysfakcji, gdyż będziesz mógł się skupić na samym nurkowaniu i na poszerzaniu swojej wiedzy. Zobaczysz, jak wszystkie kwestie związane z przebywaniem pod wodą, którymi tak przejmowałeś się jeszcze niedawno stają się naturalnymi odruchami i przychodzą same z siebie. Teraz swobodnie będziesz mógł się skupić na podziwianiu podwodnego świata. Aby przystąpić do tego kursu musisz mieć ukończone 12 lat. Każde z nurkowań odbytych w czasie AOWD może zostać zaliczone jako pierwsze nurkowanie w ramach danej specjalizacji. Uprawnienia -nurkowanie do 30m.

PADI RESCUE DIVER

PADI RESCUE DIVER – Nurek ratownik, jest ważnym krokiem w powiększającej się wiedzy kursantów i ich doświadczeniu w nurkowaniu powyżej poziomu podstawowego OWD i PADI AOWD. PADI Nurek Ratownik jest etapem wyjściowym do otrzymania wiodących stopni w PADI – Divemaster i Asystent Instruktora…Nadejdzie czas, gdy zyskasz juz duże doświadczenie jako nurek. Masz juz stopień
AOWD i prawdopodobnie kilka specjalizacji ? jesteś ekspertem w interesujących Cię dziedzinach nurkowania. Zaczynasz szukać nowych wyzwań, chciałbyś podnieść swój profesjonalizm, stać się zaufanym partnerem dla innych nurków. Nurkujesz już w trudniejszych warunkach i zdajesz sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim przyjaciołom jest jedną z podstawowych rzeczy, warunkujących udane nurkowanie. Czas nauczyć się ratownictwa. Podczas pięciu wykładów i 12 ćwiczeń w wodzie nauczymy Cię, jak zapobiegać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić podczas nurkowania. Posiadając certyfikat Rescue Diver staniesz się pewnym i bezpiecznym partnerem w nurkowaniu. Aby przystąpić do tego kursu musisz mieć ukończone 15 lat.

PADI MASTER SCUBA DIVER

PADI MASTER SCUBA DIVER – To najwyższy stopień rekraeacyjny, jaki możesz osiągnąć w PADI. Nie jest to kolejny kurs, lecz certyfikat honorowy, który jest przyznawany jako potwierdzenie Twoich najwyższych umiejętności i szerokiej wiedzy w nurkowaniu. Nurek z certyfikatem MSD jest ekspertem w wielu dziedzinach nurkowania i cieszy się specjalnym poważaniem w społeczności nurkowej. Aby ubiegać się o przyznanie tego certyfikatu musisz ukończyć kurs Rescue Diver i posiadać certyfikaty co najmniej pięciu specjalizacji nurkowych PADI. oraz zalogowane przynajmniej 50 nurkowań.

PADI DIVE MASTER

Kurs na Divemastera PADI jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego. Wymagania wstępne:

  • Posiadanie certyfikatu Advanced Opean Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnegoinnej organizacji)
  • Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)
  • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu 12 ostatnich miesięcy Kursu Pierwszej Pomocy Medic Firs Aid lub równorzędnego
  • Mieć powyżej 18 lat Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
  • Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęciakursu
  • Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Przebieg kursu:
Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności studenta i osiągnięć. Przykładowe harmonogramy zakładają, że
zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 20 godzin, a zajęcia praktyczne w przybliżeniu 30 godziny. Harmonogramy zakładają także, że grupa będzie się składać z sześciu kandydatów. Szkolenie Divemastera składa się z 3 faz lub modułów, które obejmują:
-Ocenę Watermanship (sprawność pływacką) i nurkowa oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej na tematy takie jak: fizyka, fizjologia, środowisko nurkowe, planowanie nurkowania, organizacja i kontrola nurkowania oraz sprzęt nurkowy

EMERGENCY FIRST RESPONSE

EMERGENCY FIRST RESPONSE-pierwsza pomoc przedmedyczna To kurs pierwszej pomocy medycznej, który możesz odbyć jako część szkolenia na stopień Rescue Diver, bądź niezależnie, jeśli chcesz po prostu rozszerzyć swoją wiedzę. To krótkie szkolenie nauczy Cię zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w codziennych sytuacjach resuscytacji bezprzyrządowej, opatrywania zranień, postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia na skutek wypadku lub choroby. Pamiętaj, że do stanu zagrożenia życia może dojść każdego dnia i w każdej sytuacji, więc kurs ten przyda Ci się także w życiu codziennym.

DAN KURSY RATOWNIKÓW TLENOWYCH

DAN Kurs ratownikow tlenowych – DAN (Divers Alert Network) jest niekomercyjną organizacją, istniejącą po to by dostarczać kompetentnych informacji i rad zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. DAN organizuje sieć pomocy medycznej dla płetwonurków na całym świecie. DAN prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową. Na kursach pierwszej pomocy DAN, dzięki kadrze profesjonalnie przygotowanych instruktorów przekazywana jest najnowsza i najnowocześniejsza wiedza pozwalająca na zwiększenie bezpieczeństwa nurkowania i właściwego udzielania pierwszej pomocy. W  trakcie trwania kursu dowiecie się więcej o organizacji DAN, zapoznacie się z podstawami anatomii i fizjologii, skutkami wypadków nurkowych i korzyściach z zastosowania tlenu. Podczas zajęć praktycznych nauczycie się skutecznie udzielać pierwszej pomocy z zastosowaniem tlenu, rozpoznawać oznaki i objawy chorób nurkowych, obsługiwać wyposażenie tlenowe. Po ukończeniu kursu otrzymacie dyplom i certyfikat DAN